Thanh toán học phí dễ dàng bằng chuyển khoản ngân hàng

Ở Học Gì Đây?, chúng tôi giúp bạn tập trung vào việc học tập bằng cách lo liệu cho việc đóng tiền học của bạn. Bạn có thể chọn thanh toán trước theo các gói 5 buổi học, 10 buổi học hoặc 30 buổi học với giáo viên bạn đã chọn. Với phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng, bạn có thể lựa chọn một trong các tài khoản:
 

Vietcombank
 

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hàng Trống. Số tài khoản 11004328611. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.

 

Ngân hàng VIB. Số tài khoản 0257 0406 1476915. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.

 
Agribank
 

Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hà Nội. Số tài khoản 1420205188291. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.

 
Vietinbank

 

Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đường Thành. Số tài khoản 711AD6664033. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.

 
Sau khi nộp học phí, giáo viên sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h để xác nhận thời gian, địa điểm, và các chuẩn bị cần thiết của bạn cho buổi học đầu tiên.
 
Ngoài ra, để đảm bảo sự hài lòng của bạn, sau khi học một hoặc một số buổi học, nếu bạn cảm thấy không hoàn toàn hài lòng, chúng tôi có thể giúp bạn tìm kiếm một giáo viên khác hoặc hoàn trả lại TOÀN BỘ học phí các buổi học bạn đã thanh toán nhưng chưa học. Yêu cầu về thông báo hoàn trả học phí: trước buổi học tiếp theo ít nhất 24 giờ.
 

Bach Vuong
vuong
Ở Học Gì Đây?, chúng tôi giúp bạn tập trung vào việc học tập bằng cách lo liệu cho việc đóng tiền học của bạn. Bạn có thể chọn ...
0 Comment

Leave a Comment